Over Experiment Beijum

experiment beijum tijdloos

Experiment Beijum wordt dé ontwikkelplaats voor creativiteit, ervaring, kennis en durf onder wijkbewoners in Beijum.

Een innovatief centrum van, voor en door bewoners. Die elkaar ontmoeten, inspireren, kennis en kunde delen en samen activiteiten en projecten ontwikkelen met betekenis voor Beijum en haar bewoners.

Een broedplaats voor het enorme potentieel aan ideeën in de wijk. Een plek voor training, workshops en ondernemerschap. Waar de wijk, maar ook individuele bewoners en ondernemers beter van worden.

Experiment Beijum steunt op vier pijlers:

 • Ondernemend Beijum:
  Het netwerk en steunpunt voor zzp-ers, starters en professionals in Beijum
 • Talent Valley Beijum:
  Talenten ontdekken, ontwikkelen en delen
 • WijkOogst:
  Stimulering van werkgelegenheid en dienstverlening in de wijk voor wijkbewoners
 • Democratie in de Buurt:
  Experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie en meer zeggenschap en invloed voor bewoners. Dat betekent bijvoorbeeld: sneller aan de slag met projecten door het schrappen van overbodige loketten en formulieren.

Wie zijn wij?

spiegeling

Wij zijn ondernemers en ondernemende bewoners uit Beijum. Samen vormen we de Bewonerscoöperatie Beijum in oprichting. Experiment Beijum is de verzamelnaam voor wat wij doen.

Wij maken ons hard voor een sociaal en economisch krachtige wijk, waar bewoners sterker en minder afhankelijk worden. Vooral door te ondernemen, door te doen.

Doe mee en experimenteer!

We dagen iedereen in de wijk met een beetje durf uit om mee te doen. Heb je een idee waar je al een tijdje mee rondloopt en wat je graag samen met anderen in je wijk wilt uitwerken? Doe dan mee en kom experimenteren.

Meer over Experiment Beijum