Democratie in de Buurt

Onze democratie, werkt die nog wel? En wat is dat eigenlijk, lokale democratie? Hoe besturen we de wijk, en wat zouden we als bewoners daar zelf over te vertellen moeten hebben?

Met Democratie in de Buurt gaan we het onderzoeken.

“Wat als een gemeente alles wat zij voortaan doet in het teken stelt van community-development, gemeenschaps-opbouw? Stel dat dat de nieuwe missie wordt in gemeenteland, de identiteit van de gemeente 3.0. Zou dat helpen als houvast, geeft dat meer richting en ruimte voor de doe-het-zelf-samenleving en de gedachte van de ‘doe-democratie’?

Stel dat een gemeente de missie van community-development zou omarmen zonder in de valkuil te trappen dat zijzelf degene is die de communities gaat regisseren of spin in het web moet zijn.”

(Birgit Oelkers)

Wijkrekenkamer en wijkbegroting?

Wij vinden dat bewoners invloed moeten hebben op hoe het geld voor Beijum besteed wordt. Een wijkbegroting (een burgerbegroting op wijkniveau) zou daar een mooi instrument voor zijn, dat in de praktijk ook de betrokkenheid van bewoners vergroot. Maar om echt invloed uit te kunnen oefenen, is inzicht nodig in de geldstromen.

Als je in de gemeentefinanciën duikt, zie je dat er het draaiende houden van de stad en wijken veel geld kost. Maar om de stukken te begrijpen, moet je haast een expert zijn. En niet alles is even transparant. Daarom willen we beginnen met het instellen van een wijkrekenkamer, die om te beginnen naar de wijkvernieuwingsfinanciën gaat kijken.