Pijlers

Experiment Beijum steunt op vier pijlers:

 • Ondernemend Beijum:
  Het netwerk en steunpunt voor zzp-ers, starters en professionals in Beijum
 • Talent Valley Beijum:
  Talenten ontdekken, ontwikkelen en delen
 • WijkOogst:
  Stimulering van werkgelegenheid en dienstverlening in de wijk voor wijkbewoners
 • Democratie in de Buurt:
  Experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie en meer zeggenschap en invloed voor bewoners. Dat betekent bijvoorbeeld: sneller aan de slag met projecten door het schrappen van overbodige loketten en formulieren.