Privacy

Privacy statement van Experiment Beijum

1. Over de eigenaar van de website

Bewonerscoöperatie Beijum i.o. is eigenaar en beheerder van de website experimentbeijum.nl .

Experiment Beijum zet zich in voor de bescherming van de privacy van bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Experiment Beijum voldoet aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hieronder wordt aangegeven hoe Experiment Beijum persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt.

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door Experiment Beijum verzameld voor de bij punt 3 genoemde doeleinden. Deze gegevens staan Experiment Beijum ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op digitale contactformulieren ten behoeve van het stellen van vragen.
Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (e-mailadres, NAW-gegevens).

3. Op welke wijze en waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt?

Experiment  Beijum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • in het algemeen ten behoeve van het uitoefenen van de doelstellingen;
  • het verstrekken en verzenden van informatie (b.v. nieuwsbrief);
  • het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten;
  • het doen van relatiebeheer;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden aan niemand verstrekt behalve dan in bijzondere gevallen als er om gevraagd is en dan alleen met schriftelijke toestemming van uzelf.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Experiment Beijum neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van Experiment Beijum kan verwijzingen naar websites van andere organisaties of instellingen bevatten. Experiment Beijum is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door die andere organisaties of instellingen. Experiment Beijum raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende organsisaties of instellingen te raadplegen.

7. Wijzigingen van het privacy statement


Experiment Beijum behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen, uiteraard binnen de wettelijke kaders die hieraan gesteld zijn.

8. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot info@experimentbeijum.nl