Stap voor stap: Experiment Beijum gaat verder

Grote doelen, kleine stapjes – we hebben tenslotte geen Zevenmijlslaarzen. Maar als je de ene voet voor de andere zet kom je altijd vooruit. Zo gaat het ook met Experiment Beijum. Een bewonersinitiatief voor de hele wijk. Eind vorig jaar begonnen als tegenwicht tegen het meer-van-hetzelfde-wijkvernieuwingsbeleid van de gemeente. We praten je even bij.

Met Experiment Beijum willen we Beijumers een eigen plek geven in de wijk. Een innovatief centrum van, voor en door bewoners. Een broedplaats voor ideeën, een plek voor training, workshops, ondernemerschap. Voor verbindende en speelse activiteiten, waar de wijk, maar ook individuele bewoners en ondernemers beter van worden. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, inspireren, kennis en kunde delen en samen activiteiten en projecten ontwikkelen met betekenis voor Beijum en haar bewoners.

Wat we doen is samen te vatten in vier pijlers: Talent Valley Beijum (Talenten ontdekken, ontwikkelen en delen), WijkOogst, Ondernemend Beijum en Democratie in de Buurt.

4 pijlers experiment beijum

Niet stilgezeten

We hebben niet stilgezeten de afgelopen tijd. We hebben heel veel ideeën van bewoners opgehaald – op experimentbeijum.nl kun je ze allemaal nalezen. We organiseerden bijeenkomsten en zijn begonnen met een ondernemersnetwerk voor de wijk. Overal komen we Beijumers tegen die we nog niet kenden. Heel verschillend, met één belangrijke overeenkomst: we willen allemaal echte invloed op de toekomst van onze wijk, in plaats van alle regie bij de gemeente.

Achter de schermen hebben we veel, heel veel gelobbyd om leegstaand schoolgebouw De Expeditie in bruikleen te krijgen. Want in onze ogen begint het allemaal pas echt met een eigen plek voor de wijkbewoners.

Eerste succes: Expeditie geschrapt uit onderwijsplan gemeente

Wij denken dat het gewoon zo moet zijn: de namen Expeditie en Experiment liggen zo dicht bij elkaar, dat er nu al regelmatig spraakverwarringen ontstaan. “Jullie zijn toch van de Expeditie?” Nou nee. Wij zijn Experiment Beijum, en we willen van het gebouw De Expeditie een ‘derde plaats’ maken voor iedereen in de wijk.  En ja, dat doel bereiken is inderdaad een hele expeditie.

Maar ons eerste bescheiden succes is binnen. Tot nu toe kon de gemeente nog niet verder met ons in overleg over bruikleen van de Expeditie, omdat de onderwijsplannen van de gemeente nog niet duidelijk waren. De Expeditie was immers een schoolgebouw. Inmiddels zijn de plannen met de scholen in de stad bekend en bespreekt de gemeenteraad op 25 maart het Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2020- 2039.

In dit plan wordt De Expeditie niet meer genoemd. Een mogelijke nieuwe onderwijsbestemming van het gebouw is dus van de baan, en de gemeente zal iets anders met het gebouw moeten. En wat is er logischer dan de voormalige school inzetten voor de wijk – één van de vroegere doelstellingen bij de bouw van de school.  De weg is dus vrij voor de volgende stap in de besprekingen over het gebouw.

In de pijplijn: Talent Valley evenement

We waren van plan om in deze wijkkrant ons Paasevenement aan te kondigen.  Een activiteitenmiddag om samen het begin van de lente en onze ambitie om de wijk tot bloei te brengen te vieren. Voor jong en oud, de Oost-Beijumer en de West-Beijumer, de doener en de denker, de fanatiekeling en de kijker, de Beijum-expert en de nieuwe bewoner. Maar het risico op verdere verspreiding van het Coronavirus is te groot.   

In het kader van Talent Valley Beijum willen we wanneer de Coronacrisis voorbij is een wijkbreed evenement organiseren waarin we de talenten van de wijkbewoners de wijk in beeld en in de praktijk brengen.  Hoe krijgen we in de tussentijd toch verbinding met elkaar als in het openbaar bijeenkomen lastig is? Daar hebben we iets op bedacht: de BeijumCast.

BeijumCast: “Achterwerk in de Kast” maar dan net even anders

BeijumCast is losjes gebaseerd op het vroegere televisieprogramma Achterwerk in de Kast. De formule van dat programma was simpel: kinderen in een kast achter een gordijntje. Enkele minuten zendtijd, geen montage, geen verplicht onderwerp. BeijumCast wordt voor alle Beijumers, jong en oud. We gaan filmpjes van Beijumers verzamelen, die je zelf maakt (bijvoorbeeld met je telefoon) en waarin je kort iets vertelt. Over wie je bent, wat je zelf vindt wat je talenten zijn, wat je doet en wat je wensen en dromen voor jezelf, anderen en de wijk zijn.

Op het Talent Valley evenement in mei komt alles dan samen. En misschien worden die filmpjes wel ons visitekaartje naar de rest van Groningen (Nederland, Europa, Aarde, De Melkweg).  Meer informatie over BeijumCast volgt binnenkort!

Meedoen? Dat kan!

Lijkt het je ook leuk om mee te doen of mee te denken? Wil je meedoen met de lobby voor bruikleen van De Expeditie, of heb je zelf ideeën? Laat dat dan weten via experimentbeijum.nl (stuur ons een e-mail of schrijf je in voor de nieuwsbrief). Daar vind je ook meer informatie over Experiment Beijum.

NB. Dit artikel verscheen ook in wijkkrant De Beijumer. Daar was nog sprake van het Talent Valley Event in de tweede helft van mei. Inmiddels is bekend dat er tot in ieder geval 1 juni geen evenementen georganiseerd mogen worden. Wij houden jullie op de hoogte!

High Tea Ondernemend Beijum geslaagd

Vrijdag 28 februari was de eerste bijeenkomst van Ondernemend Beijum, het zzp-netwerk voor ondernemers uit de Groninger wijk Beijum, een initiatief van Experiment Beijum.

20200228 high tea ondernemend beijum

Er zijn veel wensen op het gebied van samenwerken boven tafel gekomen. Eén daarvan is een eigen plek voor bewoners. Waar ondernemers elkaar en andere bewoners kunnen ontmoeten, en samen kunnen werken. Een plek waar wijkbewoners hun eigen producten kunnen verkopen, maar waar bijvoorbeeld ook een lunchcafé is waar je een klant mee naartoe kunt nemen (of misschien een buurtgenoot die niet zo vaak de deur uitkomt).

En we willen van elkaar leren en kijken waar we elkaar, en de wijk, kunnen ondersteunen. Zo gaan we het op een volgende bijeenkomst over broodfondsen en de aanstaande verplichte AOV hebben. Hoe zorg je behalve voor inkomensondersteuning voor ziektevervanging zodat je je klanten niet verliest? Ondernemer in Beijum en geïnteresseerd? Meld je dan aan bij de LinkedIngroep Ondernemend Beijum.

Bekijk de foto’s in het Prentenboek.

28 februari bijeenkomst Ondernemend Beijum

Zet in je agenda: vrijdag 28 februari (14.00-17.00 uur) eerste bijeenkomst Ondernemend Beijum in het Trefpunt.  Voor alle ondernemers uit Beijum!

Dat doen we in de vorm van een doe-het-zelf High Tea: iedereen neemt zelf wat lekkers mee. Zo kunnen we de kosten laagdrempelig houden. Kom je ook? Meer informatie volgt nog.

Onze eerste bijeenkomst staat in het teken van ontmoeten, wat willen we en hoe presenteren we onszelf.

Ontmoeten

Een aantal van ons heeft elkaar al gezien (o.a. bij de bijeenkomsten van Experiment Beijum), voor de rest is dit de gelegenheid om in persoon met elkaar kennis te maken. En vergeet niet om andere ondernemers uit de wijk die je kent mee te nemen! Ook zij zijn van harte welkom.

Wat willen we?

Daarnaast gaan we kijken naar waar behoefte aan is onder ondernemers: hoe vaak willen we bij elkaar komen, met welke doelstellingen, welke behoeften zijn er aan kennis, vaardigheden, samenwerking en activiteiten (bijvoorbeeld workshops).

Hoe presenteren we ons?

We hebben plannen voor een digitale Ondernemerskaart voor Beijum, waar ondernemers zich kunnen presenteren aan de wijk en elkaar. Een plek waar bewoners snel kunt zien of de diensten die ze zoeken ook in de eigen wijk geleverd worden, maar ook waar ondernemers elkaar makkelijk kunnen vinden, als ze een samenwerkingspartner zoeken.

Experiment Beijum gaat verder!

Na de succesvolle startbijeenkomst van Experiment Beijum hebben zo’n 25 mensen aangegeven actief met Experiment Beijum aan de slag te willen. Die kwamen op 2 december bij elkaar om concrete plannen te maken. En dat lukte.

Ze konden kiezen uit de vele op 18 november en daarna verzamelde ideeën. Voor de bijeenkomst werden die ingedeeld in de clusters Groen & Duurzaamheid, Theater Kunst & Video, Ondernemend Beijum en Overig.

Omdat we niet alles tegelijk kunnen doen, en voor een groot deel van de ideeën afhankelijk zijn van een eigen plek (het gebouw van De Expeditie, met de bijbehorende tuin), werd er gekozen. Waarmee kunnen we snel aan de slag, en wat levert op korte termijn iets op? Hieronder lees je wat we als eerste gaan doen.

Groen & Duurzaam: Beijum Tour

Beijum Tour is de naam van het project waarmee de groep Groen & Duurzaam begint. Arjan liet een preview zien van een website waarmee we de hele wijk in kaart brengen. Hierin kunnen Beijumers melden waar er iets gedaan moet worden in de openbare ruimte (op groengebied). Een groenteam van hoveniers en Beijumers die stage lopen of werkervaring opdoen gaan hier vervolgens zo snel mogelijk mee aan de slag. De voortgang is te volgen op de website.

2 december 2019 bijeenkomst experiment beijum

Theater Kunst & Video groep: Experiment Beijum in beeld

Een andere groep gaat samen het ideeëngoed van Experiment Beijum op kunstzinnige wijze in beeld brengen in de vorm van een korte film. Theater, kunst, dans, muziek, toneel – alle disciplines krijgen een plekje in deze film.

Ondernemers: maandelijkse ontmoetingen Ondernemend Beijum

Ondernemend Beijum gaat maandelijkse ontmoetingen voor ondernemers uit de wijk organiseren. Beijum heeft honderden ondernemers, waaronder veel ZZP’ers. De eerste bijeenkomst staat gepland op 21 februari a.s. ’s middags. Zet alvast in je agenda! Meer informatie volgt. Ondernemers kunnen zich ook aansluiten bij onze LinkedIngroep Ondernemend Beijum.

Nieuwjaarsborrel 10 januari

Op 10 januari willen we een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Beijumers organiseren. Een groepje gaat hier mee bezig. Heb je ook ideeën? Laat ons dat dan weten, en sluit je aan.

experiment beijum 2 december 2019 (10)

Voortgang bruikleen gebouw Expeditie

Daarnaast is de lobby bij de gemeente om het gebouw van de Expeditie in bruikleen te krijgen voor alle Beijumers in volle gang. Samen met studenten Finance van de Hanzehogeschool kijken we bovendien naar expoitatiemogelijkheden en verdienmodellen.

Momenteel denkt de gemeente na over herbestemming van het pand op onderwijsgebied. Scholen uit de wijk zelf hebben geen belangstelling. Dat zou betekenen dat het pand een functie krijgt voor een onderwijsinstelling van buiten de wijk, dus niet voor de wijkbewoners.

Wij vinden dat het gebouw (met bijbehorende tuin) ooit gebouwd met 2 miljoen wijkvernieuwingsgeld, door de bewoners van de wijk moet kunnen worden gebruikt. Als een plek van ontmoeting, waar iedereen kan experimenteren, en waar mooie nieuwe dingen ontstaan.

Nog meer

De ideeën voor Experiment Beijum blijven binnenkomen. Ja, er is veel in de wijk, maar blijkbaar nog veel meer wat ontbreekt, en waar wel behoefte aan is.

Waar mogelijk zoeken we verbinding. Dus nemen we deel aan onder andere de klankbordgroep Wijkvernieuwing en Sterk Netwerk Beijum, en gaan we in gesprek met andere organisaties in wijk en stadsdeel.

We nemen actief deel in een groep die werkt aan de energietransitieopgave in de wijk. Daarbij kijken we met name naar wat energietransitie betekent voor groepen met een laag inkomen, zoals huurders van sociale woningbouw. Hoe kan de energietransitie zo vormgegeven worden dat Beijum haar bijdrage kan leveren, maar bewoners er financieel beter, in plaats van er slechter van te worden?

Binnenkort gaat ook een groepje van start dat zich gaat bezighouden met invulling van een cursus- en workshopaanbod op vooral creatief gebied. Voor en door Beijumers.

Ook meedoen? Dat kan!

Wil je ook meedoen? Stuur ons dan een e-mail.

Wil je meer weten? Hou dan www.experimentbeijum.nl in de gaten. Op de pagina Evenementen vind je de presentatie en foto’s van de eerste bijeenkomst.

2 december vervolgbijeenkomst Experiment Beijum

Op 2 december vindt het vervolg op de startbijeenkomst van Experiment Beijum plaats. Na een goedbezochte eerste bijeenkomst die veel ideeën opleverde voor een sterkere en interessantere wijk, staat deze avond in het teken van DOEN. Wie wil met welk idee verder en wat is de eerstvolgende stap?

Tijdens de startbijeenkomst hebben 24 Beijumers aangegeven daadwerkelijk met één of meer ideeén aan de slag te willen.

Tel daar de initiatiefnemers van Experiment Beijum bij op, en de mensen die zich buiten de bijeenkomst om hebben aangemeld om mee te doen, en we hebben een mooie basis om mee verder te gaan. Samen maken we er iets moois van!

experiment beijum tijdloos

Voor wie?

Experiment Beijum is een nieuw initiatief voor een ontwikkelplek. Het potentieel aan creativiteit, ervaring, kennis en durf onder bewoners krijgt er de ruimte.

De bijeenkomst is voor iedereen een idee wil gaan uitvoeren in het kader van Experiment Beijum. Maar heb je de startbijeenkomst gemist, dan ben je ook van harte welkom. Om kennis te maken, mee te doen, om extra ideeën aan te dragen, of gewoon om mee te denken over de invulling van de ideeën die er al liggen.

Ken je mensen die misschien ook interesse hebben? Vertel ze dan over Experiment Beijum. Samen kunnen we meer bereiken!

Wat: Tweede bijeenkomst Experiment Beijum
Waar: Eigen Heerd, Plein Oost, Beijum
Hoe laat: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45)

De agenda
De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur. Vanaf 19.45 is er koffie en thee, en vanaf 21.40 is er gelegenheid om na te praten. Het programma bestaat uit:

 • 19.45 Inloop met thee en koffie
 • 20.00 Stand van zaken Experiment Beijum met o.a:
  • Contact met de gemeente, Startfinanciering
 • 20.10 Ideeënclusters aanvullen met (eventuele) nieuwe ideeën
 • 20.20 Actie (doefase): uitwerken clusters in groepen en start werkgroepen:
  • OndernemendBeijum plannen
  • Groen & Duurzaamheidsplannen
  • Kunst & Video plannen
  • Theaterplannen
  • Overige plannen
 • 21.00 Uitkomsten groepen bespreken en vervolgafspraken maken
 • 21.20 Communicatie en PR
 • 21.30 December/januari bijeenkomst met gastspreker in grote ruimte
 • 21.40 Afsluiting en napraten

Het complete overzicht van ideeën vind je op de pagina Ideeën Experiment Beijum. Op de pagina Evenementen vind je het verslag, foto’s en de presentatie van de startbijeenkomst op 18 november.

Wil je graag meedoen of heb je een idee, maar kun je 2 december niet? Stuur dan een mailtje naar info@experimentbeijum.