Talent Valley Beijum

De kern van wat we doen is mensen stimuleren om ondernemend te zijn. Dat kan door een eigen bedrijf te beginnen, maar dat kan ook op andere manieren. Het begint bij verbinding met andere mensen en talentontwikkeling. Talent Valley Beijum helpt daarbij.

Wij denken dat alle bewoners ondernemend kunnen zijn. Ondernemend in de zin dat iedereen talenten heeft, en dat het prettig is die te ontwikkelen, en te delen met anderen. Bovendien maakt het je sterker, vergroot het je zelfvertrouwen, maakt het je gezonder en minder afhankelijk. Erbij horen en er toe doen, en gezien worden, zijn basisbehoeften van de mens.

Opleidingen zijn vaak duur, ver weg of verbonden aan een traject naar werk of een uitkering. Met Talent Valley Beijum willen we dat doorbreken: Beijumers delen hun talenten met andere Beijumers.

Dat doen we door bewoners te ondersteunen in het zelf organiseren van workshops, cursussen, en andere activiteiten waarin ze hun talenten met andere bewoners delen. Veilig kunnen experimenteren met nieuwe ideeën, zonder dat daar gelijk grote financiële en andere consequenties aan verbonden zijn. Een mooi bestaand voorbeeld hiervan is Vrouwencentrum Jasmijn.