WijkOogst

Betaald werk in de wijk

De werkloosheid in de wijk is groot, net als de afstand tot de arbeidsmarkt. Dan is het wrang dat de werkgelegenheid die de wijk zelf biedt tekortschiet. Wij willen meer betaald werk in de wijk voor wijkbewoners bevorderen door:

  • Het opzetten van een (leer)werkbedrijf en opdrachtverlening aan het bewonersbedrijf voor de uitvoering van de extra taken beheer openbare ruimte, heerdenaanpak en energietransitie
  • Een actief voorkeursbeleid voor werknemers en ondernemers die in de wijk wonen

De afgelopen jaren is er werk uit de wijk verdwenen: 200 arbeidsplaatsen bij Innersdijk bijvoorbeeld. Het onderhouden van de wijk (‘groen en grijs’) is veel werk. Veel werk in en voor de wijk wordt niet door wijkbewoners of ondernemers die in de wijk wonen gedaan. Wij willen dat dat verandert. Want als je dat doet, sla je drie vliegen in één klap:

  • Maatwerk en kennis van zaken. Het werk in de wijk wordt gedaan door mensen die de wijk en haar bewoners kennen, en weten wat er nodig is en wat de wijkbewoners willen. De lijnen zijn korter.
  • Werkgelegenheid. Bevordert de werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden in de wijk. Ook belangrijk om jongeren voor de wijk te behouden en verdere vergrijzing af te remmen
  • Geld dat uitgegeven wordt voor onderhoud en verbetering van de wijk komt terug in de wijk. Dit versterkt de wijkeconomie.

Opzetten leerwerkbedrijf

Een (leer)werkbedrijf is een manier om wijk en ondernemers met elkaar te verbinden, waarbij er werkgelegenheid ontstaat voor wijkbewoners. Ondernemers uit de wijk leiden wijkbewoners op, en zetten ze in bij eigen klussen in én buiten de wijk (de actieradius van veel ondernemers is immers breder dan de wijk) of ‘lenen ze uit’ aan andere ondernemers die handen tekort komen. Uitgangspunt daarbij is dat wie werkt daar ook financieel beter van wordt.

Graag iets willen gaan doen (en wijkbewoner zijn) is de enige voorwaarde. We sluiten mensen niet uit omdat ze bijvoorbeeld niet tot een bepaalde doelgroep behoren, geen uitkering hebben of nog niet goed weten wat ze willen of kunnen. Ook leeftijd is geen criterium. We willen een veilige omgeving bieden waar je in contact komt met andere mensen, en de tijd en ruimte krijgt om te ontdekken wat je talenten (iedereen heeft talenten) en wensen zijn, wat bij je past en wat je nodig hebt. Dat kan hulp bij je financiën zijn, maar ook bij opruimen en organiseren en bijvoorbeeld kinderopvang, huisdieropvang, vervoer. Dit zoveel mogelijk in samenwerking met bestaande bedrijven in de wijk.

Energietransitie en tuinonderhoud

Naast de expertise van de ondernemers die meedoen kijken we naar kansrijke beroepen en naar (extra) werk dat er in de wijk ligt. Zo willen we als bewonersbedrijf graag de opdracht voor (een deel van) de extra taken op het gebied van het beheer van de openbare ruimte (groen en grijs), heerdenaanpak die in het wijkvernieuwingsplan staan.

Ook kan het (leer)werkbedrijf een rol spelen bij de uitvoering van de energietransitie in de wijk en willen we inspelen op wensen vanuit de wijk. Denk onder andere aan tuinonderhoud, groenvoorziening, opruim- en organiseerservice (huizen, tuinen en financiën), buurtmoestuin en buurtbus /rolstoeltaxi om de mobiliteit in de wijk te vergroten.

Tuinonderhoud en groenvoorziening door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, horen we je nu denken. Dat gebeurt toch al wel? Klopt. Maar het verschil zit in de aanpak. In plaats van een groep mensen met weinig tot geen kennis van aanleg en onderhoud van groen en weinig begeleiding dit werk te laten doen, gaan professionele hoveniers uit de wijk mét de mensen die willen samen dat werk aanpakken. Zij dragen hun enthousiasme voor het vak over en leiden mensen op. Hiermee creëer je waarde en zelfvertrouwen. En iemand die daaraan meewerkt zal met andere ogen naar de (eigen) buurt kijken.

Actief voorkeursbeleid voor werknemers en ondernemers in de wijk

Met de gemeente, corporaties en ondernemers willen we komen tot een actief voorkeursbeleid voor werknemers en ondernemers die in de wijk wonen bij banen en klussen voor en in de wijk.